Bedrijfsfotografie

Je wilt jouw bedrijf in een professionele manier weergeven.  Er is al gedacht naar de doelen en style van de gewenste fotos.  Misschien heb je fotos nodig voor publiciteit of bedrijfsbrochures.  Of komt er een evenement waarvoor je foto´s voor nodig hebt, voor jezelf of voor de pers.

Ook maak ik in de studio foto´s van producten of kunstobjecten voor verkoop of taxatie.